Kjøpsvilkår er gjengitt i sin helhet nedenfor. Men for ordens og oversiktens skyld innleder vi med et sammendrag av særlige vilkår:

Musette følger kjøpsloven mht returrett av bestilte varer. Unntakene er oppsummert i det følgende:

Betalingsalternativer
Alle artikler angitt i nettbutikken kan betales med kort, Vipps, eller faktura  Designede medaljeprosjekt o.l.  faktureres  manuelt ved ferdigstillelse  og sendes på mail. Faktura må betales før utsendelse av varer

Lag / foreninger
Faktura for alle varetyper kan sendes manuelt og gjelder KUN for lag / foreninger (kor, korps, idrettslag m.fl). Manuelt tilsendt faktura over mail må betales før utsendelse av varer. Fakturagebyr påløper.

Designede medaljer, pins  &  emblemer
Det er ikke returrett på designede medaljer, pins eller emblemer produsert etter godkjent korrektur ettersom disse er spesiallaget for kunden og kan ikke brukes av andre.

Ingen minimumsantall
Vi har ikke noe minimums antall, men for prosjekter under 30 enheter beregnes tillegg for designarbeid. For antall over 30 enheter er designarbeid alltid inkludert i oppgitte priser.

Tekstiler m/trykk
Det er ikke returrett på tekstiler med trykk produsert etter godkjent korrektur ettersom disse er spesiallaget for kunden og kan ikke brukes av andre

Musette-Statuetten og Musette Notepult
Det er ikke returrett på disse, ettersom de er spesialtilpasset / gravert for kunde.

VIKTIG VEDR. SENDINGER SOM «PAKKE I POSTKASSEN»
Mange ønsker å benytte rimeligste alternativ for frakt, nemlig levert som «Pakke i Postkasse» (hos oss tilgjengelig for varer med verdi inntil kr 1.000). Du må være registrert på den oppgitte adressen hos Posten.no. Det er altså ikke nok bare å være registrert på adressen hos Folkeregisteret

Dersom du som kunde ikke er registrert med oppgitt adresse hos Posten.no, risikerer du at sendingen enten går  i retur eller får status som Utlevert» ved sporing, selv om pakken ikke er utlevert. For ordens skyld opplyses, at Pakke i Posten teknisk sett blir av Posten behandlet som brev, og selv om den er sporbar, har ikke Posten noen erstatningsplikt ved bortkommet eller mangelfull adressert sending

Musette presiserer at når sporing viser status Utlevert, har vi ikke ansvar for å erstatte sendingen selv om den ikke er mottatt av kunde,  hvor dette i så fall må tas opp fra kunden direkte med Posten. Uregistrert adresse hos Posten.no som medfører retur som blir mottatt av oss utløser en ny fraktkostnad som må bæres av kunden dersom vi skal sende ut på ny.

 

Nedenfor følger øvrige kjøpsvilkår

1. Generelle betingelser

Disse generelle vilkår og bestemmelser («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker ( «Du» eller «Kunden»), legger inn en bestilling på Musette.no. Avtalen er inngått mellom deg og Musette.no (Org.nr 999 337 589 – ”Musette AS). Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Musette.no finnes under våre hjelpesider i bunnen på hver side (footer). De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.

Musette.no godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Musette.no forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger. Dette kan forekomme hvis personer oppgir uriktige personopplysninger eller har historie som ikke består vår kredittsjekk.

Musette.no skal ikke ha noe ansvar for feil knyttet til bilde -eller typografi på nettstedet. For eksempel feil i pris, prisjusteringer, produktbeskrivelse, teknisk informasjon eller hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Musette.no skal rette opp i slike feil og har når som helst mulighet til å endre og oppdatere informasjonen. Hvis et produkt du har bestilt inneholder uriktige opplysninger eller feil pris, skal Musette.no informere deg om dette og avvente bestillingen til du har godkjent endringen. På nettstedet legger vi ut mange bilder og illustrasjoner til våre statusoppdateringer og produkter. Alle bildene vi legger ut skal anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner gjengir ingen konkret informasjon om mengden, kvaliteten eller faktisk utseende knyttet til produktet eller teksten du leser.

Musette.no og samarbeidende lisensgivere eier alt innhold på nettstedet. Informasjonen og innhold er beskyttet under markedsføringsloven og andre lovverk som omfavner immaterielle rettigheter.

 

2. Bestillinger

Når du legger inn en bestilling på nettsiden samtykker du til at du har lest og forstått våre generelle vilkår. Du samtykker med det som står under punktet «generelle vilkår».

Dersom du ønsker og bestille et stort antall av en spesifikk vare (+20), råder vi deg til å ta kontakt med kundeservice for eventuelle kvantumsrabatter. Musette har ulike kampanjenettsteder (eks: folkemedaljen.no). Det er Musette AS som står bak denne type sider og alle transaksjoner foregår på Musette.no

 

3. Betaling og avgifter

Alle priser på dette nettstedet er oppført i NOK og inkluderer MVA. Prisene på våre produkter inkluderer derimot ikke forsendelsesavgifter. Hvor mye disse avgiftene utgjør kommer klart frem på betalingssiden under en bestilling. 

På nettstedet blir du opplyst om hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige til enhver tid. Hos oss kan du betale med Visa, Mastercard, Maestro samt Vipps og faktura/delbetaling.  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved spesielle kampanjer eller ved kjøp av utvalgte produkter, kan du få tilbud om å kjøpe et produkt etter din bestilling. Dette er et engangstilbud som blir automatisk opprettet til deg når spesielle kriterier inntreffer (kjøp av utvalgte produkter, status på kundeforhold, kampanjer etc). Du kan miste ditt tilbud hvis du forlater siden eller velger å gå en side tilbake. Merk: Din betaling er gjennomført og din ordre legges til behandling etter du har tastet inn dine kortdetaljer. Det er valgfritt og benytte seg av disse tilbudene.

Dersom du har problemer med å betale, eller/og ønsker og betale på enn annen måte en hva vi tilbyr, vennligst ta kontakt på kundesenter@musette.no, så finner vi en løsning.

 

4. Frakt og levering

Produkter som er på lager sendes normalt ut samme eller neste arbeidsdag avhengig av når bestillingen blir mottatt. Våre forsendelser blir sendt gjennom Posten/Bring innenfor Norge. Utenfor Norges grenser benytter vi postens partnere. 

Musette.no står ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av forhold utenfor vår kontroll. Eksempler kan være streik, naturkatastrofer, endringer i regi av myndighetene, tekniske problemer eller forhold som gjelder underleverandører. Slike situasjoner skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, er vi forpliktet til å informere deg om situasjonen. 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

5. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post til: kundesenter@musette.no eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

6. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

7. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

8. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

9. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 6 og 7.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6 og 7. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

12. Endringer

Musette.no forbeholder seg retten til å endre vilkår til enhver tid. Eventuelle endringer vil bli publisert på nettstedet og via e-post.

Musette AS
Godalsvegen 28, 5355 Knarrevik
999 337 589
Tlf: 900 48 872