• 5 stk

Takk for innsatsen – 1 stk

347.00 kr

Denne storslagne medaljen er viet til de som har gjort en ekstra innsats under den store krisen.