• 5 stk (2)

Takk for innsatsen – 2 stk

594.00 kr

Denne storslagne medaljen er viet til de som har gjort en ekstra innsats under den store krisen.