• 5 stk (4)

Takk for innsatsen – 4 stk

1,028.00 kr

Denne storslagne medaljen er viet til de som har gjort en ekstra innsats under den store krisen.