• 5 stk (5)

Takk for innsatsen – 5 stk

1,185.00 kr

Denne storslagne medaljen er viet til de som har gjort en ekstra innsats under den store krisen.