• 5 stk (3)

Takk for innsatsen – 3 stk

801.00 kr

Denne storslagne medaljen er viet til de som har gjort en ekstra innsats under den store krisen.